13.05.2018

Naklejki Braille'a.


Innowacyjne rozwiązanie, polegające na nanoszeniu opisów w języku Braille'a na produkowane przez nas naklejki. Znaki charakteryzują się doskonałą jakością i trwałością. Są odporne na zmywanie środkami zawierającymi alkohol. Opatentowana technologia pozwala na produkcję już od 1 egzemplarza.

Zgodnie z obowiązującą normą w Polsce , podstawowa wielkość znaku w alfabecie Braille'a wynosi 4,1/6,6 mm. W przygotowaniu znakowania musimy przewidzieć każdy znak występujący w treści.

Aby zobrazować obszar  - 10 znakowa treść ma długość ok 60mm.

Maksymalny obszar, na którym możemy wykonać znakowanie wynosi 300 x 600 mm.

Wysokość / grubość maksymalna znakowanego materiału to 300 mm.

Znakowanie może być bezbarwne lub w dowolnym kolorze CMYK, umieszczone na zadruku lub na bezbarwnej folii samoprzylepnej.

Stosujemy najwyższej jakości folie 3M gwarantujące wieloletnią eksploatację naklejek.

Dodatkowo możemy wykonać druk wypukły na naszych produktach i wprowadzić indywidualny kod QR. Takie rozwiązanie znacznie poszerza funkcjonalność znakowania.

Takie oznaczenia możemy wykonać również na innych materiałach - szkło, metal, drewno, PVC.

Niewielkie koszty zaczynające się od kilku zł pozwalają na dostosowanie oznaczeń do różnych zastosowań.

Zapraszamy do składania zapytań.

 

cennik Braille'a

 


Innovative solution to apply descriptions in Braille to the stickers we produce. The signs are characterized by excellent quality and durability. They are resistant to washing with agents containing alcohol. Patented technology allows production from 1 copy.

According to the current standard in Poland , the basic size of the sign in Braille is 4,1/6,6 mm. In the preparation of the marking, we must provide for each character occurring in the content.

To illustrate the area - 10 character content is about 60mm long.

The maximum area on which we can make marking is 300 x 600 mm.

The maximum height / thickness of the marked material is 300 mm.

The marking can be clear or any CMYK color, placed on the print or on a clear self-adhesive film.

We use the highest quality 3M films that guarantee many years of use of the stickers.

In addition, we can perform relief printing on our products and enter an individual QR code. Such a solution significantly expands the functionality of marking.

We can also make such markings on other materials - glass, metal, wood, PVC.

Small costs starting from a few zlotys allow us to adapt the markings to different applications.

We invite you to submit inquiries.

price list

 

 

Kontakt
Replika.pl sp.z.o.o. ul. Fordońska 24
85-085 Bydgoszcz
Tel. stacjonarne+48 52 361 63 20 / +48 52 361 63 15
Tel. komórkowy +48 508 509 421
Emailreplika@replika.pl
Nip PL5542917631
Regon 341247512
Krs0000411978
KontoBank BPS S.A.
86 1930 1552 2350 0346 9086 0001
Wyślij